Otevřené město

Kam jezdí zaměstnanci města?

Zaměstnance městského úřadu, ale i starostu a další představitele města a jeho organizací si lidé platí ze svých daní. Mají proto právo vědět, jak pracují a kontrolovat je. Využití systému Car control a jeho otevření široké veřejnosti je dalším krokem k větší transparentnosti a přiblížení veřejné správy občanům našeho města.

Na této stránce můžete sledovat pohyb služebních aut městského úřadu, technických služeb, Centra ZDISLAVA, Novoměstských kulturních zařízení, Novoměstských sociálních služeb, Mateřské školy a také Sboru dobrovolných hasičů. K dispozici jsou i registrační značky, jména řidičů a další údaje. Starosta města a vedoucí pracovníci městských organizací mohou používat vůz také k soukromým účelům. V takovém případě si hradí náklady na provoz sami. Po přepnutí do soukromého režimu přestane být auto sledováno a je zobrazena jeho poslední poloha.

Do aplikace je nutné se přihlásit přístupem na adrese carcontrol.o2.cz
Uživatelské jméno: host-nm
Heslo: guest-NM-2018

Použité zkratky organizací v aplikaci:
CZ – Centrum ZDISLAVA
MěÚ – Městský úřad
MŠ – Mateřská škola
NKZ – Novoměstská kulturní zařízení
NSS – Novoměstské sociální služby
SDH NM – Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě
SDH Pohledec – Sbor dobrovolných hasičů Pohledec
TS – Technické služby

V případě, že je u jména řidiče následující hodnota 00-chyba 00-ridic není automobil vybaven čtečkou čipů pro identifikaci řidiče.

Pro dobrou správu města je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme všichni mít kvalitní a přehledné informace. Proto chceme být maximálně otevření a vstřícní. Prosím vás o zpětnou vazbu, pomozte nám dále zlepšovat přenos informací mezi Městem a jeho obyvateli.