Transparentní účty

Od 1. října 2013 naše město převedlo všechny svoje současné účty na transparentní, to znamená, že všechny bankovní operace budou veřejně dostupné ze stránek města v obdobném formátu, jako je běžný výpis z účtu.

Transparentní účet u Komerční banka, a.s.
Transparentní účet u Česká spořitelna, a.s.
Transparentní účet u Sberbank CZ, a.s