Otevřené město

Transparentní účty

Od 1. října 2013 naše město převedlo všechny svoje současné účty na transparentní, to znamená, že všechny bankovní operace budou veřejně dostupné ze stránek města v obdobném formátu, jako je běžný výpis z účtu.

Transparentní účet u Komerční banka, a.s.
Transparentní účet u Česká spořitelna, a.s.
Transparentní účet u Sberbank CZ, a.s

Pro dobrou správu města je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme všichni mít kvalitní a přehledné informace. Proto chceme být maximálně otevření a vstřícní. Prosím vás o zpětnou vazbu, pomozte nám dále zlepšovat přenos informací mezi Městem a jeho obyvateli.