Otevřené město

Klikací rozpočty

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Nové Město na Moravě
I. základní škola
II. základní škola
Dům dětí a mládeže
Centrum Zdislava
Mateřská škola
Novoměstská kulturní zařízení
Novoměstské sociální služby
Základní umělecká škola

Pro dobrou správu města je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme všichni mít kvalitní a přehledné informace. Proto chceme být maximálně otevření a vstřícní. Prosím vás o zpětnou vazbu, pomozte nám dále zlepšovat přenos informací mezi Městem a jeho obyvateli.