Klikací rozpočty

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Nové Město na Moravě
I. základní škola
II. základní škola
Dům dětí a mládeže
Centrum Zdislava
Mateřská škola
Novoměstská kulturní zařízení
Novoměstské sociální služby
Základní umělecká škola