Otevřené město

Smlouvy

Od roku 2014 může kdokoliv na internetu nahlédnout do smluv, které naše město uzavírá. Smlouvy byly průběžně zveřejňovány na Portálu veřejné správy. Město tím učinilo další krok ke zvýšení transparentnosti své činnosti. Dále zveřejňuje veškeré smlouvy, které uzavírá ne jen ty které spadají do zákonné povinnosti.

Nové Město na Moravě Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
Centrum Zdislava Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
Dům dětí a mládeže Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
Mateřská škola Registr smluv od 1.7.2016 Předchozí rejstřík smluv
Novoměstská kulturní zařízení Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
Novoměstké služby s.r.o. Registr smluv od 1.7.2016
Novoměstské sociální služby Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
TS služby s.r.o. Registr smluv od 1.7.2016
Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv
Základní umělecká škola Jana Štursy Registr smluv od 1.7.2016 předchozí rejstřík smluv

Pro dobrou správu města je důležité, aby se do práce radnice zapojovala široká veřejnost. Má-li být účast lidí na rozhodování užitečná a všestranně přínosná, potřebujeme všichni mít kvalitní a přehledné informace. Proto chceme být maximálně otevření a vstřícní. Prosím vás o zpětnou vazbu, pomozte nám dále zlepšovat přenos informací mezi Městem a jeho obyvateli.